Markeringstrening for søkshunder

Dette hundekurset er spesielt utviklet for å forbedre og utvikle markeringsevner hos søkshunder. Kurset passer for alle hunder i alle aldre og uavhengig av erfaring. Hvert nivå tilpasses den enkelte ekvipasjen, slik at både nybegynnere og erfarne hundeeiere kan dra nytte av kurset.

Kursets formål er å lære hundene en grundig og effektiv innlæring av markering, samt å styrke deres evne til å markere i ulike situasjoner. I tillegg vil hundeeiere lære metoder for å trene inn og håndtere forstyrrelser under markeringstreningen. Gjennom en rekke teknikker og øvelser vil ekvipasjen oppnå en pålitelig og presis markeringsevne.

Kursets hovedområder inkluderer:

 1. Grunnleggende markeringstrening:
  • Innføring i markeringstreningens prinsipper og metoder.
  • Innøving av grunnleggende markeringssignaler og kommandoer.
  • Oppbygging av en solid forståelse mellom hund og eier.
 2. Økning av markeringens lengde:
  • Teknikker for gradvis økning av avstand og lengde på markeringen.
  • Fokus på presisjon og kontroll i lange markeringer.
  • Riktig bruk av belønning og positiv forsterkning for å oppmuntre ønsket atferd.
 3. Håndtering av forstyrrelser:
  • Introduksjon av ulike forstyrrelser som kan oppstå under markeringstreningen.
  • Metoder for å trene hunden til å ignorere eller håndtere forstyrrelser på en effektiv måte.
  • Bygge opp hundens konsentrasjon og fokus i utfordrende situasjoner.
 4. Avanserte markeringsteknikker:
  • Utforsking av avanserte teknikker for markeringstrening.
  • Utvikling av hundens evne til å markere ulike objekter eller områder.
  • Variasjon og videreutvikling av markeringstreningen for å oppnå mer avanserte mål.


Instruktørene vil tilpasse kurset etter hver enkelt ekvipasjes behov og nivå, og gi individuell veiledning og tilbakemelding til deltakerne Gjennom dette kurset vil hundeeiere og deres søkshunder kunne styrke sin markeringsevne, øke presisjonen og påliteligheten til markeringen, samt håndtere utfordrende situasjoner og forstyrrelser på en effektiv måte. Ekvipasjen vil få nødvendige verktøy og teknikker for å utvikle seg videre som dyktige søkshunder.

Vi samarbeider tett med Veterinærer ved Myrbø Dyreklinikk (vegg i vegg med kurslokalene) , og Myrbø Dyresenter, de har butikk med alt man trenger til hunden, ( alle deltagere hos OHS Bergen får 10 % på alle ordinære varer så lenge man er kursdeltager), i tillegg har de pensjonat for hund og katt.


Samarbeidspartnere
p-2 p-1 p-3