Spesialsøk

Spesialsøk

Dette er kurset for dere:

- som ønsker et bedre samarbeide med hunden din.

- som vil hjelpe din hund til å systematisere tankene, slik at det vil roe hunden din betraktelig.

- som ønsker å stressdempende hunden sin.

- Dette er et kurs som vil lære deres hund å benytte sin luktesans effektivt og målrettet måte.

- Som ønsker å bli bedre på timing og belønning.

- Som ønsker at hunden skal finne igjen bestemte ting, Bilnøkkel, kantarell, veggdyr, råte med mer. Det er bare fantasien som setter begrensning.

Kurset er også lagt til rette for viderekommende i spesialsøk. De må belage seg på en halv time med ekstra teori. Dere vil jobbe ut i fra deres ståsted, men dere vil lære å utvikle frysteknikk, eliminering av lukter med mer. 

Dere som er nye vil kurset lære dere om hundens luktesans og om hvordan den benyttes. Dere vil få inngående opplæring av læringsmetoden vi benytter, som kalles operant betinget læring. Operant betinging er en form for læring der individets atferd endres som en følge av de konsekvensene atferden har hatt.  Her vil positiv atferd i søket føre til at det kommer "god biter". Hunden lærer på dette kurset å detektere (finne igjen spesifikk lukt). Mulig noen av dere, kommer så langt at dere starter med å eliminere bort lukter også. Dette er et spill som hunden deres og dere vil like.

På kurset benytter vi oss av en spesialplattform i treningen. Kurset går innendørs. Her jobber alle kursdeltagerne med hverandre og vi benytter oss av video og storskjerm for at alle skal kunne se og lære av alle hundene. Vi lærer mye av å studere de andre ekvipasjene, ang timing og mestring. Her læres det å belønne og time hunden riktig.  

Kurset er også til for dere som har gått grunnkurs i spesialsøk, men som vil bygge på videre. Det lar seg fint  gjøre på dette kurset.

Samarbeidspartnere
p-2 p-1 p-3