Instruktørutdanning, forhåndsbetaling

Ved å betale 1000 kroner i dag reserverer du plass og vil du få en ny faktura ved kurset oppstart. Da minus de 1000 du allerede har betalt. De 1000 kronene du betaler i dag, vil ikke refunderes dersom du melder deg av. 

Oslo Hundeskole ble grunnlagt av Geir Marring i 1992, instruktørkurset kom til i 1994. Vårt mål har siden vi startet med instruktørutdanning i 1994 vært å være med å prege utviklingen på hund i Norge.

Alle kandidatene får mulighet til praksisperiode i Oslo Hundeskole. Dette for å lære hvordan de skal kunne håndtere forskjellige typer hunder, i alle aldre samt lære seg å holde kurs.

Modul 1 – Grunnleggende atferdslære, fordypning, etologi og læringspsykologi.

I modul 1 lærer elevene om hundens atferd og valpens utvikling fra valp til voksen hund. Vi skal også ha en innføring i kynologi (studiet av hunder og hunderaser) og rasekunnskap, samt helse og ernæring. I tillegg fordyper vi oss i hundens rolle i samfunnet, hund-menneske relasjon og ”moter og trender” i trenings filosofi. Og i tillegg til dette vil det være oppgaver som skal løses individuelt og som gruppeoppgaver.

Etter 3 helger skal det leveres en hjemmeoppgave.

Her tar vi for oss: etologi og læringspsykologi. Hundens drifter, belønningssystemer, motivasjon og påvirkning. Kommunikasjon – hund og sanser. Test av hund – egenskaper og anlegg. Vi skal også innom genetikk – arv og miljø.

Modul 1 avsluttes teoretisk eksamen.

Modul 2 – Instruktørens rolle, dette kurset er beregnet for de som ønsker å bli instruktører.

Dette er instruktørmodulen og her er fokuset rettet mot instruktørens rolle og mye praktisk trening i gruppe. Vi har hovedfokus på pedagogikk, motivasjon, samhandling i grupper, læringsteori, kundeservice og gjennomføring av kurs. Studentene vil bl.a. få i oppgave å utvikle og gjennomføre ett kurs konsept.

Modul 2 har tre helgesamlinger med en avsluttende eksamen som består av to deler, i den første delen skal kandidaten vise hvordan han/hun trener med egen hund, i den andre delen skal kandidaten som instruktør lede et dressurkurs med en gruppe kursdeltagere.

Her finner du alle datoer og mer info for kurset: https://oslo-hundeskole.no/instruktorkurs/

Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.
Samarbeidspartnere
p-2 p-1 p-3